Sweden

 

Det är fortfarande en lång väg att gå

100 % förnybar till 2040

På Danish Renewables vet vi att många svenskar, precis som vi tänker på vad vi lämnar efter oss till kommande generationer och hur vi kan hjälpa till att skapa en bättra miljö för framtiden. 
Sverige har som mål att fram till 2040 producera 100 % av sin el från förnybara energikällor och dit är det är fortfarande en lång, lång väg kvar att gå.
För att nå dit på ett sätt som verkligen kommer att gynna planeten krävs det inte bara att man bygger många fler projekt för förnybar energi, utan man gör det med en förståelse för var man ska göra det och hur man integrerar det i de lokala samhällena som omger dem.
Vi vill att alla skall få möjligheten att dra nytta av solenergi både som konsumenter och som ansvarsfulla investerare, först då kan vi alla vara en del av lösningen.

Vad menar vi når vi säger:

Biologisk mångfald

De senaste åren har fokus och behov på planering av biologisk mångfald och hur det skall vara en del av lösningen redan i projekteringsstadiet i solparker ökat drastiskt. Att skapa solparker som är hållbara och värnar om den biologiska mångfalden är inte komplicerat. Det gäller ”bara” att hitta lämpliga platser och bestämma sig för att det är en prioritet och ha övertygelsen att få det att fungera. Att arbeta med hållbarhet innebär bl.a. att ibland att skydda, ibland förändra och ibland att tillåta naturen sköta sig själv under våra vakande ögon .
Mest av allt innebär det att designas solparken på ett sådant sätt att vi säkerställer att vi ger tillbaka mer än vi tar och tack vare det kan vi lämna ett högre nettovärde i termer av biologisk mångfald, samtidigt som vi skapar/producerar grön energi.

Hur ser det perfekta ytan för en solpark ut?

Det kanske liknar din skog!

Det finns många aspekter att tänka på när man tittar på var/hur man kan skapa grön energi och det finns inget färdigt recept. Det handlar om storlek, terräng, tillgänglighet och omgivningen. Det handlar om att hitta platser som möjliggör det att både att producera mycket energi, likväl som att förbättra förutsättningarna i området för insekter, skalbaggar, bin med flera och inte minst en god integration med omgivningen.